Duco-Reno-garantieplan

Duco-Reno-garantieplan

Geborgde totaaloplossingen voor luchtdicht bouwen.

Samen met Duco in de voorfase van een luchtdichtbouwenproject een gedegen totaaloplossing voor de ventilatie vastleggen: daar boeken aannemers en ontwikkelaars winst mee. Duco introduceert binnenkort een garantieplan voor de renovatiemarkt, geënt op de meerwaarde van zo’n vroege samenwerking. Verkoopleider Nederland Richard Geraerts: “Zo zorgen wij bij een project voor geborgde ventilatieprestaties, met slimme detailleringen en Duco-producten waarvan de prestaties getest en vastgelegd zijn.”

Luchtdicht bouwen en ventilatie gaan idealiter hand in hand. De wisselwerking tussen luchtdichte schil en optimale ventilatie garandeert een goed en gezond binnenklimaat. Die wisselwerking staat in de bouwpraktijk behoorlijk onder druk, aldus Richard Geraerts: “In de markt neemt het luchtdicht bouwen een grote vlucht, gevolg van EPG en EPC – in 2020 moeten alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de BENG-methodiek. Tegelijkertijd staat de huidige bouwindustrie onder druk. De vraag groeit terwijl de branche kampt met een gebrek aan mensen en een tekort aan materialen. Dan beleef je wel eens dat een detaillering en een product op papier goed bedacht zijn, maar dat het eindresultaat toch niet is wat het zou moeten zijn.”
Die onzorgvuldigheid in de bouwpraktijk doet in feite de hele insteek van het luchtdicht bouwen teniet, aldus Geraerts: “Exfiltratie bijvoorbeeld, ongewenste toevoer van lucht, als gevolg van een slecht gemonteerd kozijn, is fnuikend voor de EPC. Luchtdicht bouwen staat en valt met goede, vraaggestuurde ventilatie. Maar in de praktijk zie je vaak ongecontroleerde luchtstromen als gevolg van een slechte luchtdichtheid. Dan heb je niks aan je vraaggestuurde ventilatie.”

Foutloze montage
Om de ventilatie in het luchtdicht bouwen te optimaliseren, innoveerde Duco in het recente verleden al eens de eigen ventilatieroosters en suskasten om een foutloze montage te borgen. En Duco liet de luchtdichtheidsklasse van de eigen producten vastleggen. Geraerts: “Dankzij onafhankelijke tests en metingen bij Peutz, konden we aanpassingen en verbeteringen aan onze producten doorvoeren. Daarmee maakten we de slag van producten die voldoen aan de tien procent nominale luchtdichtheid zoals het Bouwbesluit vraagt, naar producten met een score van vijf procent. Die verbeterslag heeft meetbare effecten op comfort, binnenklimaat en prestaties in luchtdichte gebouwen.”

De juiste keuze
Een bekend voorbeeld van zo’n innovatie is de EasyFit 50 ‘ZR’. Het ventilatierooster is een doorontwikkeling van de DucoFit 50 ‘ZR’. Afgeronde kopschotten zorgen bij de EasyFit 50 ‘ZR’ voor een perfecte aansluiting op het kozijn en garanderen dat het zelfregelende ventilatierooster ook daadwerkelijk de luchtdichtheidsklasse 3 scoort die het product bezit.
De markt verlangt tegenwoordig helderheid over luchtdichtheidsklassen van producten, stelt Richard Geraerts: “Wij kunnen een aannemer altijd aangeven welke van onze producten aan de door hem verlangde klasse voldoen. Dan weet je als aannemer zeker dat je op je project de juiste keuze maakt.”

Totaaladvies
Om dat advies aan de aannemer en voorschrijvende partijen verder te optimaliseren, zet Duco nu in op een compleet ventilatieadvies in de voorfase van bouwprojecten. Richard Geraerts: “Dankzij het onderzoek van Peutz en de verbeteringen in ons productengamma kunnen wij nu aantonen dat onze producten presteren in bepaalde luchtdichtheidsklassen. De volgende stap is een ventilatieadvies op maat voor aannemer, ontwikkelaar en voorschrijver, die plaatsvindt in het voortraject. Zo’n totaaladvies is relevant, omdat er steeds hogere prestaties van gebouwen worden verlangd. Daarenboven vragen hogere klassen luchtdichtheid om extra aandacht bij de plaatsing van ventilatiesystemen. Als van een aannemer verlangd wordt dat hij van een qv;10 van 0,6 naar 0,4 gaat, vraagt dat beter hang- en sluitwerk en andere, duurdere oplossingen. Duco kan voor deze aannemer het verschil in prestatie berekenen. Dan weegt ook het type band of kit dat je bij onze producten inzet mee.”

Samenwerking
Om zo’n ventilatieadvies te kunnen afgeven, kiest Duco voor samenwerking vroeg in het bouwtraject. Richard Geraerts: “Wij komen binnenkort met een specifiek garantieplan, waarbij we de markt vragen: betrek ons vroeg in het traject, want dan kunnen wij adviseren over de details en de producten die bij jullie vraag aansluiten en zekerheid geven over de optimale ventilatie. Met zo’n geborgde totaaloplossing kunnen wij de garantie in een renovatieplan bijvoorbeeld verlengen tot vijftien jaar. Samen de beste ventilatieoplossingen ontwikkelen, daar profiteert de bouw van.”

Deze Close-Up staat in de Raam en Deur editie 5-2018.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief