Langere garanties in gebouwbeheer en renovatieprojecten

Langere garanties in gebouwbeheer en renovatieprojecten

Levensduurindicator van PPG en Reno Garantieplan van Duco.

10 jaar garantie op verven die worden ingezet in gebouwonderhoud, 15 jaar op ventilatiesystemen: steeds meer leveranciers bieden opdrachtgevers langere garanties op producten en prestaties. PPG/Sigma Coatings ontwikkelde samen met vastgoedsoftwarespecialist Plandatis een levensduurindicator voor een uiterst precieze budgettering en planning van schilderonderhoud. Duco introduceerde kortgeleden het Reno Garantieplan. Dat biedt opdrachtgevers in renovatieprojecten nieuwe ventilatiesystemen – inclusief de garantie van anderhalf decennium op systemen en prestaties.

In de onderhoudsmarkt is over de volle breedte van het vastgoedbeheer de behoefte zichtbaar aan langere garanties op producten en prestaties, om technische zekerheid en budgetzekerheid te vergroten. Dat stelt Mari van Wanroij, accountmanager van de Apeldoornse softwareontwikkelaar Plandatis. Het bedrijf maakt software speciaal voor vastgoedbeheer: opdrachtgevers, adviesbureaus en onderhoudsbedrijven. Van Wanroij: “Normaal gesproken wordt planmatig onderhoud aan vastgoed uitgevoerd op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld met onze software gebaseerd op de NEN 2767. Die NEN-norm is in vastgoedland sinds 15 jaar de standaard. Vanuit die norm worden uniforme inspecties uitgevoerd, waarbij een vastgoedinspecteur de onderhoudsstaat bepaalt en een voorstel doet voor het uit te voeren onderhoud voor het totale object. Hij gaat daarbij uit van generieke cycli van onderhoudsactiviteiten en gemiddelde kostennormen. Ook gaat hij daarbij niet uit van bepaalde producten, laat staan merknamen. Dat wordt bij de werkvoorbereiding bepaald en vaak pas door het uitvoerende bedrijf. Dat generieke karakter is voor sommige leveranciers niet wenselijk omdat ze dan moeten afwachten of er voor hun producten wordt gekozen Zij willen graag eerder aan tafel zitten, liefst bij de eigenaar van het vastgoed zodat ze in een vroeg stadium advies kunnen geven over hun producten met specifieke kenmerken zoals kwaliteit en onderhoudsintervallen.”

Onderhoud plannen met data
Een van die leveranciers is PPG/Sigma Coatings. Samen met Plandatis ontwikkelde het bedrijf recentelijk de Sigma levensduurindicator, een specialistische softwaretool als uitbreiding op de standaard software van O-Prognose en toegesneden op de eigen verven. “Met deze nieuwe softwaretool kunnen we aan de hand van projectafhankelijke beïnvloedingsfactoren de levensduur van schilderwerk beter voorspellen. Vervolgens kunnen we optimaal budgetteren en plannen”, vertelt Gerard van der Worp, manager Key Account Management bij Sigma Coatings: “De verfijning in de software maakt het mogelijk om opdrachtgevers exact te vertellen welke verf men het beste kan inzetten, welke onderhoudsinterval daar bij past en welk onderhoudsprotocol. Door in de levensduurindicator al onze kennis en data over verf te stoppen, kunnen we onderhoudsintervallen veel beter voorspellen. Bij die data gaat het om informatie over karakteristieken van ondergronden en degradatieprocessen van verf, maar ook om beïnvloedingsfactoren als de oriëntering van een gebouw of de vraag of enkel dan wel dubbel glas is toegepast. Die data stammen uit de jaarlijks duizenden technische adviezen die we geven, de inspecties die wij doen en alle informatie die we daaruit verzamelen. Gemiddeld houdt men bij schilderwerk een interval aan van 6 jaar. Met de levensduurindicator kunnen onderhoudsintervallen worden verlengd naar bijvoorbeeld 7 of 8 jaar, inclusief garantie. We hebben premium verfsystemen waarop we de langste onderhoudsintervallen garanderen, van 10 jaar – in plaats van de 5 jaar garantie van een aantal jaren geleden.”

–––––––––––––––––––––––
Beïnvloedingsfactoren
Een aantal factoren bepaalt in de levensduurindicator van PPG/Sigma Coatings de verwachte onderhoudscyclus:
• Ligging van het project: landelijk/stedelijk of kustregio/industrieel.
• De houtklasse: 1 -2 of 3-4.
• Type glaslat : Komolat of dorpelafdekker/gen afdekker.
• Zijn vingerlassen en laminaten duurzaam gesloten?
• Radius van de ronde kanten van dorpels: < 5 mm of ≥ 5 mm.
• Is de afwatering van loodslabben en of raamdorpelstenen intact?
• Is de beglazingskit binnen intact?
• Leeftijd van het verfsysteem: ≤ 25 jaar of > 25 jaar?
• Actuele hechtingsklasse van het verfsysteem?
• Windrichting van het object/gevel: noord/oost of zuid/west.
• Ligging: beschut of onbeschut.
• Vindt er periodieke reiniging plaats?

Algemene voorwaarden: geen beïnvloeding door bouwkundige of -fysische gebreken en omtrekspeling volgens voorschrift KVT. Na het invullen van alle gegevens genereert de levensduurindicator een onderhoudstermijn gekoppeld aan een verfproductkeuze. Dit zijn de alkydharsen Sigma S2U Allure Gloss, Sigma S2U Gloss, SigmaRapid Gloss, Sigma Schakelverf Semi-gloss en een acrylaatharsverf Sigma Torno Semi-gloss. Met de negatief ingevulde factoren verkrijgt de opdrachtgever een overzicht van mogelijke verbetermaatregelen om de onderhoudscyclus te kunnen verlengen.

–––––––––––––––––––––––

Schilderwerk: 40 procent van onderhoudsbudget
Langere onderhoudsintervallen, dat levert kostenbesparingen op voor de vastgoedeigenaar. Mari van Wanroij van Plandatis: “Schilderwerk kan wel tot 40 procent van het totale onderhoudsbudget en een meerjarenonderhoudsplan zijn. Dat zit in de manuren, bereikbaarheidskosten en in de frequentie.” De meerwaarde van de samenwerking met Plandatis ligt volgens Gerard van der Worp in de winst voor de opdrachtgever: “In de markt zie ik over de volle breedte een behoefte aan goed onderbouwde en langere onderhoudsintervallen en de langere garanties die daaruit voortvloeien. Onze opdrachtgevers hebben de regisserende rol vanuit het vastgoedobject, wij kijken strategisch naar het technische uitvoeringsniveau. Met onze Sigma Levensduurindicator kunnen we vroeg in een bouwtraject aanschuiven en opdrachtgevers de data overleggen op basis waarvan PPG/Sigma garanties geeft over hun onderhoudsuitgaven gedurende een langere periode van wel 15 tot 20 jaar.”

Reno Garantieplan
Ook bij Duco zijn langere garanties een hot item. Het bedrijf ontwikkelde samen met andere toeleveranciers in de bouw het Duco Reno Garantieplan. Binnen dat plan vervangt Duco in renovatieprojecten de bestaande ventilatie door een integraal Ducosysteem (ventilatieroosters en een ventilatiebox met sturing) met natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer, als losse dienst of binnen een totaalrenovatie. Op die nieuwe ventilatie geeft Duco een systeemgarantie van 15 jaar. Richard Geraerts, verkoopleider Nederland bij Duco: “Normaal gesproken zit op een toevoerrooster een garantie van maximaal 10 jaar. Voor de ventilatieboxen van Duco is dat 3 tot 5 jaar. Binnen het Reno Garantieplan is dat 15 jaar, omdat de gemiddelde levensduur van een box, met behoud van rendement, 15 tot 20 jaar is.” Net als Van der Worp constateert Geraerts een brede trend om langere garanties en meerwaarde te leveren: “Die meerwaarde zit bij ons in de geborgde prestaties van onze producten – dat hebben we onafhankelijk laten testen – en in onze adviserende rol vroeg in het bouwtraject. Bovendien laten we bij oplevering de prestaties van het ventilatiesysteem nameten door een onafhankelijke partij en bespreken die data met de opdrachtgever. Zo maken wij hard dat de klant krijgt wat hem is beloofd.”

Binnenstebuiten gemonteerde roosters
Duco’s motivatie voor het Reno-Garantieplan komt ook voort uit de alledaagse praktijk in de bouw, vertelt Richard Geraerts: “Er worden op bouwplaatsen dramatisch veel fouten gemaakt, zowel met onze producten als met producten van onze concurrenten. Een installateur die een rooster verkeerd monteert, een box die niet goed wordt ingeregeld; ik heb alleen al het afgelopen jaar honderden foto’s gezien van fouten in de montage van onze ventilatiesystemen, tot aan binnenstebuiten gemonteerde roosters toe. En in een bouw die kampt met personeelstekorten en een gebrek aan goed opgeleide mensen, worden de problemen niet minder, maar meer.” Geraerts schrijft de problemen met specifieke ventilatiesystemen ook toe aan de gefragmenteerde bouw: “Bij onze ventilatie gaat het bij de toevoer om de kozijnen en het glas, bij de aanvoer om de installateurs. Tussen die partijen ontbreekt de communicatie. Dan wordt het dus hopen dat het maar goed gaat. Om proactief te handelen leveren wij binnen ons garantieplan een integraal systeem: een mechanische ventilatiebox met sturing, maar ook nieuwe raamkozijnen met zelfregelende ventilatieroosters van Duco.”

Regie over montage en keuring
Duco borgt de garantie van 15 jaar met een gestandaardiseerd onderhoudstraject. Geraerts: “Wij willen niet alleen dat zowel de roosters als de ventilatieboxen van Duco zijn, maar ook dat de installateur een training heeft gevolgd op onze Duco Academy en het werk uitvoert volgens de aanbevelingen en aanwijzingen zoals daar aangeleerd. Bij de keuring na oplevering hanteren we de kwaliteitseisen uit de BRL 8010. De jaarlijkse controle moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en volgens het Keurmerk Reiniging Woonventilatie. Wij begeleiden dus van a tot z, en bieden zekerheid met de onafhankelijke metingen.”

 

Foto 1 Met de levensduurindicator verlengt Sigma de onderhoudsintervallen van het schilderwerk aan de gevel – inclusief garanties.

Foto 2 Omdat een meerjarenonderhoudsplan gebaseerd op de NEN 2767 te generiek was, ontwikkelde PPG samen met Plandatis de levensduurindicator voor schilderwerk.(software in gebruik)

Foto 3 Binnen het Reno Garantieplan vervangt Duco de bestaande ventilatie door een integraal Ducosysteem met natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer.(Ducobox in renovatieproject)

Tekst Hans Fuchs Beeld PPG/Sigma Coatings, Duco 
Dit artikel heeft in Raam en Deur editie 6-2018 gestaan.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief