BUVA HEEFT OPLOSSINGEN VOOR VERPLICHTE KERNTREKBEVEILIGING IN NIEUWBOUW

BUVA HEEFT OPLOSSINGEN VOOR VERPLICHTE KERNTREKBEVEILIGING IN NIEUWBOUW

Als gevolg van een stijging van het aantal inbraken door ‘cilindertrekken’ is kerntrekbeveiliging verplicht gesteld bij woningen die onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen worden gebouwd. Vorig jaar is hier ook de norm NEN5096-2012: ‘inbraakwerendheid van dak- en g-velelementen’ op aangepast middels wijzigingsblad A1:2015. 
Per 1 januari 2016 is wijzigingsblad A1 aangewezen in de Regeling Bouwbesluit 2012 (publicatie Staatscourant Nr. 45221 van 22 december 2015) en geldt de eis nu dus voor alle (woning)nieuwbouw projecten. 

Kerntrekveilige’ deuren kunnen op twee manieren worden gerealiseerd; door veiligheidsbeslag met een kerntrekbeveiliging of toepassing van SKG***® cilinders. Op beide manieren wordt de eis, een minimale weerstand van 15 kN, tegen cilindertrekken gehaald. 

Het uitgebreide BUVA-programma veiligheidsbeslag is uiteraard al leverbaar met kerntrekbeveiliging. Indien gewenst kunnen ook BUVA SKG***® cilinders worden toegepast. 

Voor meer informatie over het uitgebreide BUVA-programma veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging of BUVA SKG***® cilinders, Klik hier
De nieuwe eis geldt voor woningbouwprojecten nieuwbouw waarbij de bouwvergunning na 1 januari 2016 wordt aangevraagd. 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

nieuwsbrief