Congres Veilig Wonen

Congres Veilig Wonen

Het CCV houdt op 6 oktober 2010 het tweejaarlijkse congres Veilig Wonen.

 Deze keer heeft het congres als werktitel: 'Wat heeft u in huis?' Het congres is bedoeld voor veiligheidspartners als gemeenten, politie, brandweer, woningcorporaties, adviseurs en partners vanuit de commerciële sector. In het middagprogramma wordt de innovatieprijs uitgereikt. Deelname aan de innovatieprijs staat dit jaar open voor elk in Nederland op de markt gebracht fysiek product dat gericht is op het voorkomen van woninginbraken of woningovervallen.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.