De kansen van cloud-based toegangscontrole

De kansen van cloud-based toegangscontrole

De tijd dat elektronisch toegangsbeheer van gebouwen synoniem stond voor complexe software, is voorbij.

In allerlei sectoren is de opkomst van servicediensten in de cloud merkbaar. Dat zorgt ook voor een nieuwe benadering van elektronische toegangscontrole.

Toegangscontrole in de cloud is ontwikkeld op basis van het principe Software-as-a-Service (SaaS). Het platform wordt centraal beheerd met eenvoudige toegang via het internet. In tegenstelling tot traditionele software is er geen software installatie nodig en worden updates direct online uitgevoerd, zodat de servicedienst altijd actueel is. De gebondenheid aan een specifieke server maakt dus plaats voor een platform met toegang via mobiele apparaten, die verbonden zijn met internet.

Traditioneel versus cloud-based

In vergelijking met traditionele toegangscontrole heeft cloud-based toegangscontrole steeds meer te bieden. De laatste jaren zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen, vooral op het gebied van integratie en Internet of Things met cloudplatforms waarop diverse systemen gekoppeld kunnen worden.

cloud

Toegangscontrole in de cloud blinkt uit in het beheer van vele locaties met een kleiner aantal deuren

Aan de hardware kant staat traditionele toegangscontrole wat sterker. Enerzijds vanwege het uitgebreide aanbod van componenten voor de meest uiteenlopende toepassingen. Anderzijds omdat traditionele systemen niet noodzakelijk online werken, waardoor er minder hardware nodig is om het systeem te laten functioneren. Denk aan online ontvangers voor real-time communicatie. Dat is vooral van belang bij installaties van 500 deuren of meer. Toegangscontrole in de cloud blinkt dan weer uit in het beheer van vele locaties met een kleiner aantal deuren.

Investeringen maximaal benutten

De inburgering van de cloud zorgt ervoor dat bedrijven en particulieren steeds meer open staan voor cloud-based toepassingen. Bovendien wordt men steeds bewuster van het gemak, de flexibiliteit en de koppelingsmogelijkheden van apparatuur.

De abonnementsgebonden service van Saas zorgt voor flexibiliteit en maximaal profijt

Kenmerkend voor SaaS is dat de service wordt aangeboden middels een abonnement. Deze methode biedt bedrijven de flexibiliteit om abonnementen wanneer nodig te wijzigen of te annuleren. Dus als er een nieuwe locatie met toegangscontrole bij komt, dan kan het aantal deuren en gebruikers in het systeem worden uitgebreid. Zo wordt er alleen betaald voor hetgeen er verbruikt wordt om de investering maximaal te benutten. Bovendien profiteert de gebruiker van software die al is geprogrammeerd en dat zorgt voor lage instapkosten.

Gegevens blijven veilig in de cloud bewaard

Gebruikers hebben vervolgens online toegang tot het platform, dat alle bestanden opslaat in de cloud. Dat maakt het systeem veiliger dan traditionele software. Als er een probleem is met de beveiliging van de server of een lokale computer, dan blijven de gegevens veilig in de cloud bewaard. Dat geldt ook voor medewerkers die persoonlijke apparaten zakelijk gebruiken, want de bestanden worden tenslotte niet op het apparaat opgeslagen.

toegangscontrole implementeren, inbraakdetectie- en beveiligingssysteem, systeem voor toegangscontrole

Pincode of touch-ID altijd vereist

Door het toenemend aantal connected devices wordt er in het algemeen steeds meer focus gelegd op het beter beveiligen van IoT. De manier van authenticatie speelt daarbij een belangrijke rol. Zo moet er om veiligheidsredenen, voor het opensturen van deuren altijd een pincode of touch-ID worden ingevoerd. Maar als een deur niet goed gesloten wordt, is er alsnog sprake van een veiligheidsrisico. Om dat vroegtijdig te signaleren kunnen er alarmen en waarschuwingen worden ingesteld, zodat er een melding wordt gestuurd als dit van toepassing is.

Cloud-based toegangscontrole scoort hoog op gebruiksgemak

Cloud-based toegangscontrole scoort hoog op gebruiksgemak. In het platform kan je individueel bepalen wie bij welke deuren naar binnen mag en in welke tijdsperioden.

Het is dan ook een groot voordeel dat je via het internet toegang hebt tot alle data, of inlogt via een mobiel apparaat om een toegangswijziging te doen. Dat kan zelfs onderweg zolang er maar een internetverbinding is.

Altijd op de hoogte van de toegangsgebeurtenissen

Bovendien kan er snel op toegangsactiviteiten gereageerd worden. Ontvang bijvoorbeeld meldingen van de toegangsactiviteit bij deuren en van gebruikers. Zo blijven beheerders altijd op de hoogte van de toegangsgebeurtenissen in een overzichtelijk dashboard.

Door integratie van systemen kunnen zakelijke processen makkelijker gemaakt worden

Dankzij de cloud zijn SaaS-systemen heel eenvoudig uit te breiden en te integreren met vergelijkbare systemen. Updates worden automatisch klaargezet en indien nodig kan een upgrade direct worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een cloud-verbonden serviceplatform voor geïntegreerde cloud-based software en diensten. Dit is als het ware een ecosysteem van cloud-toepassingen, waarmee allerlei diensten geïntegreerd kunnen worden. Dat biedt een wereld van mogelijkheden voor zakelijke gebruikers. Door bestaande applicaties van derden via het platform met elkaar te integreren, kunnen zakelijke processen nog makkelijker gemaakt worden.

Toegangscontrole en CCTV

Een voorbeeld van zo’n integratie is dat de toegangsinformatie wordt aangevuld met camerabeelden voor nog meer controle. Vooral voor het beheer van meerdere locaties is het de ideale oplossing, met zowel live als opgenomen videobeelden van een of meerdere locaties, die toegankelijk zijn via één login.

Toegangssysteem kiezen: onderzoek eerst de functie van het gebouw en de behoefte van de organisatie

Een geschikt toegangscontrolesysteem voor de ene installatie, is niet vanzelfsprekend geschikt voor een ander type installatie. Daarom is het belangrijk om eerst de functie van het gebouw te onderzoeken en om vervolgens de behoeften van de organisatie met betrekking tot toegangscontrole in kaart te brengen.

Kansen voor de toekomst

Cloud-based toegangscontrole is al ver ontwikkeld en zal nog meer richting de integratie van apparatuur en systemen gaan. Dit biedt bedrijven kansen voor de toekomst om hun eigen cloud-verbonden platform samen te stellen en om zakelijke processen nog beter te stroomlijnen.

Bron: Security Management

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

nieuwsbrief