GEVEL 2016: het platform voor architecten en gevelbouwers

GEVEL 2016: het platform voor architecten en gevelbouwers

Vakbeurs voor ontwerp en engineering van de gebouwschil van 27 - 29 januari in Ahoy Rotterdam

De samenleving legt qua energie- en milieudoelstelling de lat hoog voor bouwend Nederland. De  opdracht om gebouwen energieneutraal te maken en de materialenkringloop te sluiten, heeft grote consequenties voor het ontwerp, de engineering en de realisatie van de gebouwschil. GEVEL 2016 is hét platform waarop de bouwprofessionals hun kennis, creativiteit en innovatie samenbrengen, om gezamenlijk de oplossingsrichtingen te bepalen.

Façades with 2020 vision: dat is het thema van GEVEL 2016, het vakevent over de gebouwschil (van 27 - 29 januari 2016 in Ahoy Rotterdam). Een thema dat aansluit op de transitie in de Nederlandse bouw naar energieneutrale nieuwbouw in 2020, nog slechts 4 jaar vanaf nu.  Behalve het energieverbruik moet hierbij gekeken worden naar het gebruik van duurzame materialen en het sluiten van de materialenkringloop.
 

Samen de aanpak bepalen
“De technieken om een gebouw van een energieverbruiker te veranderen in een energiebron zijn er. Net zoals er manieren zijn om de in de gevel gebruikte materialen bij demontage van die gevel weer bruikbaar te maken. Het vraagt alleen van de architect een andere visie en een andere manier van werken”, zegt Martijn Carlier, brand manager GEVEL bij Jaarbeurs.De architect zal behalve oog voor creatieve en uitdagende designs, ook aandacht moeten hebben voor innovatieve systemen en slimme en duurzame materialen om de milieudoelstellingen van 2020 te halen. Samen met de bouwers moeten de oplossingen hiervoor worden gekozen.
Daarom biedt GEVEL 2016 de bouwkolom een platform waarop architect, toeleverancier en gevelbouwer elkaar ontmoeten om gezamenlijk oplossingsrichtingen te verkennen. Om tot een goede mix van technologie en materialen te komen, die de gevel van 2020 mogelijk maken. “Wij brengen mensen, kennis, creativiteit en innovatie bijeen.”

Themazones en GEVEL Theater
Dat gebeurt onder andere in de drie themazones CIRCULAR, ENERGY & HEALTHY en DISRUPTION. In deze themazones presenteren start ups creatieve en slimme oplossingen voor de uitdagingen waar de sector voor staat. Universiteiten tonen de ontwikkelingen die de komende jaren hun weg naar de markt zullen vinden. De programmering van het GEVEL Theater is opgebouwd rond dezelfde drie thema’s.
Woensdag 27 januari staat CIRCULAR centraal. Architecten en organisaties zoals Strobouw Nederland tonen concrete toepassingen van circulair en biobased bouwen. Repurpose brengt architect en bouwer bijeen om bouwmaterialen maximaal te hergebruiken. De VMRG presenteert een nieuw businessmodel dat ontwikkeld wordt voor de circulaire gevel, een revolutionair gevelconcept.
Donderdag 28 januari staat in het teken van ENERGY & HEALTHY. Energieneutraal is prima, maar dat mag niet ten koste gaan van het binnenklimaat van een gebouw. Comfort en gezondheid moeten in stand blijven. De Delftse start up Solar Swing toont de dynamisch binnenzonwering Kindow. De branchevereniging Romazo laat aan de hand van een position paper van de European Solar Shading Organisation zien hoe je met dynamische zonregulering een wezenlijke bijdrage levert aan het verkleinen van de CO2-footprint van een gebouw met tot wel 36% reductie. De donderdag, als de beurs ’s avonds open is, wordt afgesloten met het daglichtcafé van stichting Living Daylights. Hierin gaan kansrijke innovators pitchen over hun vernieuwende ideeën.

DISRUPTION: 3D printen en digitale fabricage
De derde beursdag, vrijdag 29 januari, is gewijd aan DISRUPTION. Er komen nieuwe technieken naar de markt, die architecten nieuwe mogelijkheden bieden om nog creatiever te ontwerpen. Studio RAP demonstreert de robottechnologie in combinatie met digitale fabricage, waarmee de architect opschuift in de richting van bouwer van zijn eigen ontwerpen. Onderzoekers van de TU Eindhoven tonen hoe ver ze zijn met 3D printen in beton aan de hand van de genomineerde voorbeeldprojecten van het

Cement & Betoncentrum.
Ook presenteert een aantal Lighthouse projecten zich. Dit zijn kortdurende onderzoeken door universiteiten en bedrijfsleven samen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van PV-cellen voor in dubbelwandig glas, zodat het raam een energiebron wordt voor de woning. KITE Robotics demonstreert de robotglazenwasser, een innovatie die nu al beschikbaar is voor het onderhoud van gevels. De vrijdag wordt afgesloten met een Disruption Debat. Martijn Carlier: “We kijken met GEVEL 2016 ook verder in de toekomst. Welke technologie komt beschikbaar om straks toe te passen?”

Visies en concrete innovaties
Gevel 2016 vindt gelijktijdig plaats met Material Xperience, de bekende materialenexpositie voor (interieur)architecten en creatieve professionals gericht op materialen, innovatie en inspiratie. Verder worden op donderdag 28 januari om 12.00 uur de Passief Bouwen Awards uitgereikt. En vrijdag 29 januari is rond het middaguur de presentatie van het boek Het Zinderend Oppervlak.
Uiteraard presenteren op de beursvloer de exposanten hun nieuwste producten om gevels mee te bouwen, energiezuiniger te maken, makkelijker of beter te onderhouden, et cetera. Martijn Carlier: “Er komt veel op de sector af. Die moet openstaan voor alle vernieuwingen, ook van buiten de eigen sector. Daarvoor is een platform als Gevel nodig, om een doorkijkje naar de toekomst te bieden, maar ook de concrete producten te ontdekken die je vandaag al kunt inzetten voor de gevel van 2020.”
 
GEVEL 2016
Openingstijden:

Woensdag 27 januari: 11.00-17.00 uur
Donderdag 28 januari: 11.00-20.00 uur
Vrijdag 29 januari: 11.00-17.00 uur
Registratie voor toegang via www.gevel-online.nl

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

nieuwsbrief