Inschrijving voor International VELUX Award 2016 is geopend

Inschrijving voor International VELUX Award 2016 is geopend

De International VELUX Award 2016 wil architectuurstudenten aanmoedigen en uitdagen om de rol van daglicht in architectuur te verkennen. “We willen daglicht de eer geven die het verdient en de rol van daglicht in gebouwontwerpen stimuleren,” vertelt Per Arnold Andersen, hoofd van de International VELUX Award. “Al eeuwenlang is daglicht de belangrijkste bron van interieurverlichting en architecten zijn hier altijd in geïnteresseerd en door gefascineerd geweest. Toch is daglicht een lastige discipline om te benaderen, begrijpen en beheersen,” legt hij verder uit.

Light of Tomorrow
Het globale thema van de International VELUX Award is Light of Tomorrow. De Award wil architectuurstudenten na laten denken over hoe zonlicht en daglicht gebruikt kunnen worden als de belangrijkste bronnen van energie en licht. En hoe ze gezondheid en welzijn van mensen die in gebouwen wonen en werken kunnen waarborgen. Een cruciale uitdaging is hoe bestaande gebouwen aangepast kunnen worden, met het strategisch gebruik van daglicht als belangrijkste drijfveer voor verandering.

Binnen Daylight in Architecture moeten projecten zich concentreren op één van de twee thema’s: Daylight in Buildings; projecten die toepasbare principes laten zien omtrent daglicht en zonlicht in gebouwen of Daylight Investigations; projecten die factoren onderzoeken als de fysieke eigenschappen van licht, nieuwe materialen of daglicht voor gezondheid en welzijn.

Regionale prijzen en hoofdprijzen
De Award is een competitie met open ideeën en wordt wereldwijd georganiseerd in twee rondes. In de eerste ronde worden regionale prijzen uitgereikt aan projecten uit West-Europa, Oost-Europa en het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië en Afrika. Tijdens de grote finale worden de hoofdprijzen uitgereikt aan de wereldwijde winnaars.

Alle prijzen worden uitgereikt in beiden categorieën: Daylight in Buildings en Daylight Investigations. De jury mag nu ook prijzen uitreiken aan de beste projecten die zijn gerealiseerd met VELUX producten, maar studenten zijn niet verplicht om met VELUX producten te werken.

Professionele jury kiest de winnaars
De jury, die bestaat uit internationaal erkende architecten en bouwkundig experts, evalueert alle ingestuurde projecten. De jury wordt samengesteld in nauwe samenwerking met de International Union of Architects (UIA), de wereldwijde organisatie die architecten in 124 landen vertegenwoordigt. Begin 2016 wordt de jury van de International VELUX Award 2016 bekendgemaakt.

Al meer dan 4.000 Lights of Tomorrow
De International VELUX Award wordt om het jaar gehouden en is onderdeel van de voortdurende inzet van de VELUX Groep om wereldwijd relaties op te bouwen en te onderhouden met experts op bouwkundig gebied (waaronder natuurlijk architecten), hun organisaties en opleidingsinstituten op het gebied van architectuur.

In 2014 waren er 797 inzendingen voor de Award. Na het juryberaad ontvingen 12 projecten een Award en kregen zij een gezamenlijk prijzengeld van 30.000 euro.

Het winnende project ‘Light, Revitalization’ werd ontworpen door Du Dikang, Li Le, Zhou Yujing en Ma Yao van de Tsinghua Universiteit in Beijing, China: “Voor ons betekent het licht van morgen dat je de diepere betekenis van het dagelijks leven overdenkt,” vertelt Du Dikang in een interview over hun projecten. De hoofdprijswinnaars van eerdere Awards kwamen uit Noorwegen, Denemarken, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zwitserland en China. Meerdere studenten van de Technische Universiteit Delft behoorden de afgelopen jaren tot de winnaars en eervolle vermeldingen. 

Sinds de eerste International VELUX Award voor architectuurstudenten in 2004 is de Award uitgegroeid tot de grootste competitie in zijn soort, voor architecten die de gebouwen van onze toekomst zullen ontwerpen. Sindsdien hebben ongeveer 5.000 studenten uit meer dan 80 landen bijna 4.000 projecten ingestuurd rondom het Awardthema Light of Tomorrow.

De inschrijving voor de International VELUX Award 2016 for Students of Architecture is vanaf 11 november 2015 geopend. Studenten dienen zich voor 1 april 2016 in te schrijven om mee te kunnen doen. Instructies met betrekking tot de Award en verdere informatie over de inschrijving zijn te vinden op iva.velux.com

 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.