certificering

Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar

KOMO, dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen in de bouw- en installatiesector,
stelt een catalogus met bestekspecificaties gratis beschikbaar aan voorschrijvers. Deze KOMObestekcatalogus
is onderdeel van het Open Specificatie Formaat (OSF) waaruit de bestekprogramma’s van de
softwareleveranciers Kubus, Ibis, DUNCAN en De Twee Snoeken de specificaties ophalen. Met deze stap speelt
KOMO in op de behoeften van zowel de bestekschrijvers als de bouw- en installatiemarkt, waar de vraag naar

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.