Van de Vin gelooft in de kracht van de keten

Van de Vin gelooft in de kracht van de keten

Als partner participeren in een bouwproject, pro-actief en in een horizontale keten.

Betere eindresultaten dankzij samenwerken 

Als partner participeren in een bouwproject, pro-actief en in een horizontale keten: bij Van de Vin Ramen en Kozijnen zijn het kerncompetenties. En die competenties hebben voordelen voor klanten, stelt directeur/eigenaar Mathee van de Vin: “Door vroeg in het traject aan te schuiven, kunnen wij onze know how optimaal inzetten voor onze klanten.”

Dat participeren in projecten begint als het aan Mathee van de Vin ligt al bij het VO: “In dat stadium kunnen wij al onze kennis en ervaring nog toevoegen aan het ontwerp – en niet pas op de bouwplaats. Als wij vroeg aanschuiven, betekent dat voor onze klanten dat al onze know how over kozijnen vanaf de start in het bouwproces benut wordt – over de hele spanne van het bouwproces. Wij benoemen en mijden voor onze klanten risico's in de ontwerpfase, leveren onze producten efficiënt en effectief tijdens de bouw en voorkomen in het afsluitende traject nazorg aan onze kozijnen. Door deze samenwerking optimaliseren we niet alleen ons eigen aandeel in een project, maar verhogen ook de eindkwaliteit van een bouwproject als geheel. Voor onze klanten en voor ons een goede zaak.”

Snel anticiperen
Die pro-actieve rol, dat is precies wat klanten tegenwoordig van toeleveranciers verlangen, stelt Mathee van de Vin. Het is een rol die verder gaat dan de klassieke taakstelling en verlangt volgens Van de Vin dat je als bedrijf 'het achterste van je tong laat zien': “Wij gaan een heel andere relatie met onze klanten aan. Bij Van de Vin Ramen en Kozijnen geloven we in de kracht van de horizontale keten, waarin alle partijen als gelijkwaardige partners opereren. Dat betekent dus ook dat je als kozijnenleverancier in staat moet zijn om verantwoordelijkheden op je te nemen – in alle stadia van het bouwproces. Die rol zoeken we bewust op. Omdat het leidt tot betere eindresultaten. Wij maken niet alleen eindproducten van hoge kwaliteit, maar draaien als partij mee in het hele voortraject. Daarnaast doen we onze unieke bouwplaatsbegeleiding en hebben een service-afdeling die servicevraagstukken van klanten oplost. Die nieuwe rol heeft ons bedrijf beter gemaakt; wij maken kwaliteit, komen afspraken na, zijn innovatief en servicegericht. Klanten van ons weten: 'Bij Van de Vin zit het goed en als er wat is, wordt het opgelost'.”

BIM
Bij pro-actief opereren hoort volgens Mathee van de Vin ook het optimaal uitwisselen van informatie – in BIM dus: “Wil je niet iedere keer opnieuw het wiel uitvinden, dan moet je procesmatig werken en alle informatie stroomlijnen. Snel en efficiënt functioneren, vraagt om digitaal werken. Daarmee voorkomen we fouten, garanderen levertijd en kwaliteit, voorkomen nazorg. Wij spreken met klanten procedures af, over sneller reageren op bijvoorbeeld details. Daar heeft iedereen baat bij, om te beginnen de klant. Die krijgt een beter bouwproces en een beter eindproduct.”
 
Kozijnconcepten
Ook op productniveau kiest Van de Vin voor dat gestroomlijnde werken. Mathee van de Vin: “We willen ook op productniveau niet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Daarom heeft Van de Vin een aantal kozijnconcepten ontwikkeld, herhaalbare oplossingen van hoge kwaliteit. Bijvoorbeeld het vinGarant® kozijn, ons huismerk. Als een klant met een blanco vel bij ons komt en vraagt: 'Wat is jullie beste oplossing?', dan is dat vinGarant®. Dat kozijn is volledig uitgeëngineerd, de uitvoering kunnen we dromen en we werken met vaste toeleveranciers – dus snel en met heldere prijsafspraken.”

Innoveren 
Bij van de Vin werkt men al sinds 2011 lean. En ging van 21 naar 6 dagen doorlooptijd in de productie. Sinds 2015 is daar Quick Response Manufacturing aan toegevoegd. En Van de Vin blijft innoveren. Sinds medio 2016 heeft het bedrijf uit Heeze bijvoorbeeld een verpakkingsrobot, om de Concept II+ kozijnen schoon op de bouw aan te leveren. Mathee van de Vin: “In zo'n innovatie investeren we op grond van de informatie die we terugkrijgen uit onze bouwplaatsbegeleiding. Daar horen we uit eerste hand de praktijkervaringen die je normaal gesproken als toeleverancier niet te horen krijgt. Met die informatie gaan we graag aan de slag, om onze producten te verbeteren. Voor ons en voor onze klanten.”

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.