VHS Milieuprestatieverklaringen in Nationale Milieudatabase

VHS Milieuprestatieverklaringen in Nationale Milieudatabase

Met ingang van september 2017 heeft de Algemene Branchevereniging VHS (VHS) veertien zogenaamde branche Milieuprestatieverklaringen (EPD’s) opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

 

Met ingang van september 2017 heeft de Algemene Branchevereniging VHS (VHS) veertien zogenaamde branche Milieuprestatieverklaringen (EPD’s) voor hangen sluitwerkproducten opgenomen in de Nationale
Milieudatabase. De Milieuprestatieverklaringen bevatten informatie over de hele levenscyclus van de producten (‘cradle to grave’).

 

Het gaat hierbij om Milieuprestatieverklaringen voor de volgende productgroepen 

• Raam- en deurkrukken en beslag
• Scharnieren
• Raamsluitingen
• Hang- en sluitwerk voor luiken
• Deurdrangers inclusief deurcoördinators
• Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren
• Hang- en sluitwerk voor glazen deuren
• Sloten
• Cilinders
• Hangsloten
• Drukknopsloten
• Panieksloten
• Elektromechanisch hang- en sluitwerk
• Brievenbussen

De EPD’s voor de VHS zijn opgesteld door ARGE. ARGE is een Europese Branchevereniging waar de VHS lid van is. Aangezien de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving verschillen heeft de VHS de noodzakelijke aanpassingen opgesteld. Deze gelden voor de Nederlandse markt en zijn als ‘VHS-bijlage’ toegevoegd aan de Europese EPD’s. Zonder deze bijlage voldoen de ARGE-EPD’s niet aan de Nederlandse eisen.
De aangepaste Nederlandse berekeningen zijn ook aangeboden aan de Stichting Bouwkwaliteit. Dit houdt in dat de Nederlandse EPD’s op basis van gelijkwaardigheid opgenomen worden in de Nationale Milieudatabase. Na de verleende goedkeuring zijn alle veertien productgroepen als zogenaamde profielsets in de data-base opgenomen.

Grenswaarde
De noodzaak voor het gebruik van milieuprestatiegegevens van producten zal vanaf 1 januari 2018 sterk toenemen, omdat dan een zogenaamde grenswaarde wordt gesteld aan de milieuprestatie van complete gebouwen. De grenswaarde is gesteld op minder of gelijk aan 1 en wordt berekend middels de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Deze bepalingsmethode maakt gebruik van de in de Nationale Milieudatabase opgenomen en geborgde productinformatie. Omdat de VHS hang- en sluitwerkprofielen opgenomen zijn in de Nationale Milieudatabase, kunnen de productgroepen van de VHS-leden meegenomen worden in de milieuprestatiebe-
rekeningen. Een grote meerwaarde voor de leden, omdat zij maken en voor opname in de Nationale Milieudatabase moeten zorgen.
De leden van de VHS krijgen de beschikking over de ARGE-EPD’s inclusief de daaraan gekoppelde ‘VHS bijlage’. De EPD’s zijn alleen beschikbaar voor bedrijven die zijn aangesloten bij de VHS. Dit geldt tevens voor de in de Nationale Milieudatabase opgenomen profielen.

  

VHS Informatiebladen
Recent zijn de beschikbare VHS Informatiebladen geüpdatet en aangevuld met informatiebladen van nieuw verschenen normen of normen waarvan nog geen informatieblad beschikbaar was. Inmiddels zijn er veertien VHS Informatiebladen gepubliceerd. De VHS Informatiebladen geven op beknopte wijze een beeld van de eisen in de Europese normen en hoe de kwaliteit van de producten volgens deze normen kenbaar gemaakt kan worden.
Aanvullend wordt aandacht besteed aan de eisen met betrekking tot CE-markering, de relatie met de Nederlandse norm NEN 5089 en de door SKG gehanteerde eisen in de Beoordelingsrichtlijn (BRL 3104).

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.