Zekere toekomst voor security

Zekere toekomst voor security

Behoefte aan veiligheid en bewaking groeit flink.

Volop positieve geluiden in de aanloop naar Security 2018, de grootste internationale vakbeurs op het gebied van beveiliging en bewaking die in september in Essen wordt gehouden. Of het nu gaat om de beveiliging van de voordeur van een woonhuis of grote terreinen of om de internationale strijd tegen cybercriminelen, de komende jaren groeit de wereldwijde omzet binnen deze branche flink. Volgens marktanalisten zelf ‘aanmerkelijk harder’ dan de wereldwijde groeicijfers die IMF en andere mondiale financiële instellingen voorspellen.

De grootste stijging wordt verwacht binnen de IT-security. Bescherming van online data heeft continu prioriteit van overheden en bedrijfsleven. Bedraagt de verwachte economische groei volgens het IMF bijna vier procent, IT-beveiligers kunnen een groei van tot wel dertien procent tegemoetzien, aldus de analisten, die hun cijfers tijdens de beurs nader toelichten. 
Een van de voorname redenen voor deze stijging is dat overheden, organisaties en bedrijfsleven steeds vaker een beroep doen op externe professionals omdat ze zichzelf niet in staat achten de online en digitale systemen afdoende te beschermen. Maar ook voor beveiliging dichterbij huis ziet er toekomst er zonnig uit. Daarbij gaat het niet alleen om zaken als inbraakpreventie en de doorontwikkeling van draadloze sluitsystemen, ook de vraag naar brandpreventie en brandalarmeringssystemen blijft de komende jaren groeien. 

Sluitwerk
De stijgende vraag naar huisbeveiliging zorgt de komende vijf jaar voor een jaarlijkse omzetgroei van bijna tien procent, zo durft de organisatie te stellen. Deze groei wordt niet alleen – maar wel vooral – veroorzaakt door ‘smart’ oplossingen zoals wifi- en cloud-gestuurde systemen. Analisten ramen de wereldwijde omzet in deze ‘smart-home-oplossingen’ in 2018 op een slordige 20 miljard dollar. Een kwart daarvan wordt besteed aan sluit- en beveiligingssystemen en dat aandeel zal de komende jaren alleen maar jaar stijgen.
Ook de fabrikanten van mechanisch hang- en sluitwerk profiteren volop van de groeiende behoefte van consumenten en ondernemers om hun bezittingen optimaal te beschermen tegen ongewenste indringers. Zij presenteren – net als hun ‘digitale’ collega’s – tijdens de beurs eind september hun noviteiten, waarbij naast inbraakwerendheid ook kwaliteit en duurzaamheid centraal zullen staan.

Videobewaking
Producten als videobewaking en cameratoezicht zijn aan een flinke opmars bezig in de particuliere markt. De videobel, gekoppeld aan een elektrische deurbediening, werd enige jaren geleden geïntroduceerd en is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig bewakings- en alarmeringssysteem – in sommige gevallen zelfs verbonden met een alarmcentrale en surveillancedienst – waarmee een woning van voor tot achter in de gaten gehouden kan worden. Ook voor de zakelijke markt ontwikkeltd deze sector zich in gestaag tempo.

Ook de vraag naar brandpreventie en alarmeringssystemen blijft de komende jaren groeien

Brandveiligheid
Een tweede belangrijk beveiligingsissue voor woon- en bedrijfsgebouwen is de brandbeveiliging. Ook in die markt is volgens de organisatie van Security 2018 sprake van een toenemende vraag naar slimme brandalarmering- en brandbeveiligingssystemen. Van signaal-alarmsystemen tot sprinklerinstallaties en brandblussers. Die groei houdt de komende jaren aan, niet in de laatste plaats ingegeven door stringentere wet- en regelgeving op gebied van brandveiligheid in gebouwen en woningen. Die toename komt niet alleen van eigenaren van grote kantoor- en bedrijfsgebouwen, ook steeds meer particulieren willen meer zekerheid in huis als het gaat om brandveiligheid. – en dus de vraag naar rook- en gasmelders en andere, meer geavanceerde beveiligingssystemen - aldus de beursorganisatie. Donderdag 27 september is door de beursorganisatie omgedoopt tot ‘Fire Prevention Day’, met volop aandacht voor brandpreventie, brand-alarmering en brand-bestrijdingssystemen.


Security Expert Forum
Security 2018 toont inzeven beurshallen de toekomst van beveiliging. Verdeeld in zes thema’s of ‘werelden’ worden nieuwe producten en toepassingen gedemonstreerd en kunnen de bezoekers zelf noviteiten testen. 
Deze thema’s zijn:
• toegang – mechatronica – mechanica
• brand – inbraaksystemen
• video
• perimeter bescherming
• cybersecurity en economische bescherming
• diensten
In Hal 2 wordt dagelijks in het Security Expert Forum aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen en producten binnen deze zes thema’s. Meer dan 90 presentaties en demonstraties vullen het programma van dit Forum. Iedere beursdag start het Forum met een keynote speaker en het programma wordt steeds afgesloten met een live demonstratie aan het eind van de dag. 


Security 2018 Essen

Internationale vakbeurs voor security en brandbeveiliging.

Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 september.

Openingstijden: dinsdag – donderdag van 9.00 – 18.00 uur

vrijdag van 9.00 – 16.00 uur

Aantal exposanten: 1000 uit meer dan 40 landen.


Op Security 2018 exposeren ondermeer de volgende bedrijven:

M&C, Maco, Wilka, Woelm, Salto, Assa Abloy, EVVA en Dom.

Kijk voor meer informatie op www.security-essen.de

Tekst Geert Hilferink 
Beeld Messe Essen / Security

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.